LVDEL med DF LT Flemming Nissen, KK SG Preben W. Rasmussen samt ?