Luftværnsartilleristens Dag på Varde kaserne


Lørdag den 2. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Lørdag morgen stod vi op til en dejlig dag, hvor solen strålede fra en skyfri himmel. Det summede lystig med glade jubilarer og andre deltagere i årets jubilarstævne, hvoraf der var nogle som ikke havde set hinanden i lang tid.

 

Der blev orienteret om dagens program med parade. Herefter blev der taget årgangsfoto af de enkelte årgange, herefter var der klargøring til parade.

 

Kl. 10.00 ankom regimentschef for Sønderjyske Artilleriregiment, Oberst V. Dür, som bød jubilarerne velkommen og holdt en kort tale.

 

Nu var alle jubilarer aftrådt til at få sig en kop kaffe eller andet som man havde lyst til, så man gik til cafeteriet. Så resten af formiddagen summede om dengang man havde uniform på og kan du huske og meget mere, og der blev vist gamle foto fra dengang. 

-