Luftværnsartilleristens Dag på Varde kaserne


Lørdag den 3. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Lørdag morgen, friske og veludhvilede, var man klar til at møde de forventningsfulde jubilarer. Dagen startede på bedste vis, solen skinnede, det kunne simpelthen ikke være bedre.

 

Kl. 09.50 Blev der meldt af til chefen for 14. Luftværnsmissilafdeling, der bød velkommen, og udtrykte glæde over, at så mange luftværnsartillerister var mødt op til jubilæumsfesten.
Efter velkomsten skulle der tages billeder af jubilarerne årgangsvis, så man havde et minde med hjem. Herefter anført af fanerne fra Esbjerg og Århus Afdeling marcherede jubilarerne til pladsen foran cafeteriet, hvor chefen for Sønderjyske Artilleriregiment bød velkommen og hilste på hver enkelt jubilar.

 

Efter det formelle program, var der lejlighed til at se og høre Varde Garden – som var forstærket med en tysk garde.

Herefter var 14. Luftværnsmissilafdeling værter med en udstilling af deres nye luftværnsmateriel på deres garageområde.

 

Sædvanen tro, var ”Luftværnskroen” flittigt besøgt, over en øl eller to, blev der fortalt en soldaterhistorie fra dengang. Traditionen tro stod middagen på gule ærter med tilbehør samt pandekager med is.

 

Under middagen blev der uddelt nåle til de medlemmer af foreningen som har været medlem i 25 og 40 år.

 

En stor tak skal der lyde til chefen for Sønderjyske Artilleriregiment for den gæstfrihed som udvises os, så jubilæet kunne afvikles under gode rammer. Tak til 14. Luftværnsmissilafdelings chef og personale, der på bedste måde var med til at det hele forløb godt.