Luftværnsartilleristens Dag på Skive kaserne

 

Søndag den 2. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Hagl og uvejr kunne ikke afskrække jubilarer og gæster samt Prinsens Livregiment Musikkorps i at træde an til tiden (kl. 09.00) på plænen ved de gamle kanoner på Skive kaserne, men vi startede dog med at stå med front mod øst i læ af vestfløjen, hvor styrken blev afleveret til regimentschef, Oberst J. Bjerre.

 

Vi Marcherede derefter hen foran mindestenen, hvor LAFs næstformand, Erik Arildslund, nedlagde en buket rød/hvide nelliker. LAFs fane fra Århus Afdeling paraderede.

 

Derefter marcherede vi med musikkorps og fane i spidsen til cafeteriet, hvor der var formiddagskaffe. Herunder musicerede musikkorpset og spillede bl.a. ”Luftværnsregimentets March”.

 

Efter kaffen var demonstrations af materiel øst for kasernen, hvor 14. Luftværnsafdeling havde opstillet både 40 mm Luftværnskanon (L/60) og en 12,7 mm Firling samt en raketgruppe (REDEYE) fra 3. Lette Luftværnsraketbatteri og Batterichef Kaptajn M. Worm-Leohard orienterede. Desuden havde to friske Oversergenter fra Hærens Ildstøtteskole (Jørn Chr. Jessen – 10 års jubilar) og Arvid J. Sørensen) taget den lange vej fra Varde kaserne for at vise os raketkontrolvognens (Kontroludstyr/REDEYE) færdigheder i ad elektronisk vej at vise og nedskrive på papir hvor godt eller dårligt en raketskytte har afgivet sin raket.

 

Kl. ca. 12.30 middag i cafeteriet, hvor vi fik de pragtfuldeste gule ærter med tilbehør samt pandekage med is.

 

Under middagen blev Oberst J. Bjerre udnævnt til æresmedlem af LAF og fik æresmedlemsemblemet samt diplom af LAFs næstformand Erik Arildslund. Obersten har siden Jyske Luftværnsregiment/Nørrejyske Artilleriregiment sammenlægning vist stor interesse og hjælpsomhed ved årgangsfesterne og for LAF, hvor Obersten var ordinært medlem.

Major J.S. Nielsen fik tildelt LAFs Initiativpokal (med følgebæger for 1982).

Oberstløjtnant B. Madsen (vores batterichef i 1972), chef for 14. Luftværnsafdeling, omtalte luftværnsartilleriets 50 års jubilæum pr. 1. november 1982, og oplyste, at der den 31. oktober vil blive afholdt et jubilæumsarrangement, hvor også hjemsendte luftværnartillerister kan deltage. – Nærmere detaljer vil senere blive omtalt i Projektøren og dagspressen m. v.

 

Vi – jubilarer og LAF – takker chefen for 14. Luftværnsafdeling for megen hjælp og støtte.