Luftværnsartilleristens Dag på Varde kaserne


Lørdag den 4. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Lørdag morgen friske og veludhvilede, var vi klar til at møde jubilarerne som havde fundet deres kammerater fra dengang, og det summede lystig af glade mennesker, starten på dagen var perfekt.

 

Efter at alle var blevet indskrevet samt betaling foretaget og fotografering var tilendebragt, var der tid til at marchere til paradepladsen foran cafeteriet, hvor vi skulle være klar kl. 09.40, sammen med jubilarerne fra feltartilleriet.

Da deltagerne i paraden var på plads, ankom Varde Faldskærmsklub med Dannebrog fra luften til paradepladsen.

Herefter kom fungerende regimentschef Oberstløjtnant (OL) A.M. Iversen, Chef for 13. Luftværnsmissilafdeling og modtog jubilarerne fra feltartilleriet og derefter for luftværnsartilleriet.

 

Derefter var der tid til at se materiellet og besøge Luftmissil-Træner, som er indbygget i den gamle Dome-Træner, amt se og høre Fanø´s PIPES and DRUMS og Varde –Garden på paradepladsen.

 

Kl. 12.30 skulle vi mødes i gymnastiksalen, hvor vi skulle have de berømte gule ærter med dertil hørende tilbehør.

Humøret var højt og snakken livlig, men der blev dog tid til at holde taler, hvor bl.a. OL A.M. Iversen var overrasket over, at LAF kunne samle så mange jubilarer, samt at han selv havde 30 års jubilæum.

 

Efter at dagen var slut fortsatte nogle fra årgang 1972 samt resten af bestyrelse fra Esbjerg Afdeling nogle timer, hvor der blev fortalt soldaterhistorier fra den gang. Det foregik på i køreskolens lokaler, som leder af køreskolen havde stillet til rådighed.

 

Tak til 13. og 14. Luftværnsmissilafdeling og fungerende regimentschef OL A.M. Iversen, der på det bedste var med til, at det hele forløb godt. Endnu engang har det været en oplevelse at deltage i jubilæumsfestlighederne her i Varde.